Page 2 - HANDLEIDING VOOR LEERKRACHTEN: Vervaardiging en montage van drukknoppen via 3D printen
P. 2

Deze handleiding werd ontwikkeld in het kader van het “European diversity design for
         inclusive education (Euroddip_e)” project.
         2018-1-ES01-KA201-050300

         http://euroddip-e.eu/


         Disclaimer

         De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze
         publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud
         geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet
         aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt
         gemaakt van de daarin opgenomen informatie.
   1   2   3   4   5   6   7