Page 5 - HANDLEIDING VOOR LEERKRACHTEN: Vervaardiging en montage van drukknoppen via 3D printen
P. 5

5


                       INLEIDING

      Educatieve technologie speelt een sleutelrol in het onderwijsleerproces, maar het ontbreken van
      mechanismen die zijn aangepast aan mensen met een beperking kan een belemmering vormen voor
      het gebruik van technologische hulpmiddelen, waardoor ongelijkheid en beperkte autonomie ontstaan.
      Net daarom werden ondersteunende technologieën gecreëerd om de toegang ertoe te garanderen.
      Deze handleiding is gemaakt voor de leerkracht om te leren hoe hij gepersonaliseerde drukknoppen
      kan ontwerpen en maken met behulp van 3D-printen.
      Naarmate de tijd verstrijkt, zijn er steeds meer 3D-printers met een betere technologie en tegen een
      lagere prijs; bovendien is de kennis die nodig is voor het juiste en veilige gebruik ervan voor iedereen
      toegankelijker dan ooit. Dit productiesysteem wordt nu tevens overgebracht naar het onderwijsveld
      om technische oplossingen te bieden voor studenten met speciale onderwijsbehoeften.

      Deze handleiding legt de belangrijkste basisstappen uit waarmee een leerkracht een drukknop kan
      maken die het gebruik van de computer voor studenten met motorische beperkingen in de bovenste
      ledematen vergemakkelijkt. Met deze drukknop kan de computeraanwijzer worden bestuurd, omhoog,
      omlaag, naar links, naar rechts worden verplaatst en kan men ‘klikken’ zoals met een traditionele
      computermuis.

      De handleiding is opgebouwd in drie delen. De eerste hiervan verwijst naar de methodologie die werd
      gevolgd in het fabricageproces van de drukknoppen, het genereren van het primitieve idee tot het
      printen van de onderdelen en de montage van de drukknoppen. Vervolgens worden de technische
      gegevensbladen van drie drukknoppen gepresenteerd die met verschillende procedures zijn gemaakt;
      ten eerste zijn er twee ontwikkeld vanuit een digitaal ontwerp met behulp van het Catia-programma en
      ten tweede is er één ontwikkeld met behulp van 3D-scanning van een mal (fotogrammetrie). Tot slot is
      er een overzicht van de onderdelen van een 3D-printer, de soorten materialen die worden gebruikt en
      de stappen om een onderdeel af te drukken.

      Verwacht wordt dat de toepassing van de handleiding de ontwikkeling en creatie van drukknoppen
      mogelijk zal maken, die beantwoorden aan de behoeften en kenmerken van de leerlingen.
    ^    EURODDIP- e: HANDLEIDING VOOR LEERKRACHTEN: VERVAARDIGING EN MONTAGE VAN DRUKKNOPPEN VIA 3D PRINTEN
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10